نگاهی به کتاب «تجارب الامم» تألیف ابوعلی مسکویه (م 420 ه.ق) (به مناسبت انتشار ترجمه جدید آن)
52 بازدید
محل نشر: کتاب ماه تاریخ و جغرافیا » تیر 1379 - شماره 33
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی