تأملی در باب نوشته های «کتزیاس»، مورخ یونان باستان
40 بازدید
محل نشر: کتاب ماه تاریخ و جغرافیا » خرداد 1377 - شماره 8
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی